INTRANET Euskara|Español|English|Français
FONATARI - euskal fonetikaren ataria

euskal fonetikaren ataria

:: albokariak ::

Euskarak bi fonema albokari ditu, honako artikulazio puntu hauetan:

  Hobietakoa Sabaikaria
 Albokariak
 Grafiak


Albokari sabaikaria
, sudurkari sabaikariaren antzera, ez da euskalki guzietan agertzen, eta ageri den kasuetan ere haren balio fonematikoa eztabaidan jar daiteke.
 
EUSKARAREN HOTSAK|DOKUMENTU BASEA|AHOSKERAK
Deustuko Unibertsitatea Fonetika Laborategia Bizkaiko Foru Aldundia
:: © FONATARI ::