INTRANET Euskara|Español|English|Français
FONATARI - euskal fonetikaren ataria

euskal fonetikaren ataria

:: leherkari ahokariak ::

Leherkari ahokariek, euskaran, lau artikulazio puntu dituzte:


  Biezpainetakoa Hortzetakoa Sabaikoa Belarra
 Leherkari ahokariak
 Grafiak


Bikote bakoitzekoak elkarren artean ahostasunaren ezaugarriaren bitartez bereizten dira (ez, ordea, erabateko hasieran eta amaieran). Bestalde, /b/, /d/ eta /g/ ahostunek aldaki hurbilkariak ere badituzte, [β], [ð] eta [ɣ], batez ere bokalartean.

Bikote sabaikaria besteen egoeratik bereizi egiten da: ahostunaren fonematasuna zalantzazkoa da; haren errealizazio fonetikoa oso desberdin agertzen da eta euskalki batzuetan noizbehinka baizik ez da gertatzen. Ahoskabean, berriz, afrikaritzeko joera gero eta gehiago nabari da. Beraz, herskarien murrizketa-bilakabidea gertatzen ari dela esan daiteke.

Iparraldeko euskalkietan (lapurtera, mendebaldeko behenafarrera, ekialdeko behenafarrera eta zuberera), duela gutxi arte baziren leherkari ahoskabe aspiratuak:
biezpainkaria /pʰ/
horzkaria /tʰ/
belarra /kʰ/

Gaur egun, zubereraz baizik ez dira ageri arruntean.
 
EUSKARAREN HOTSAK|DOKUMENTU BASEA|AHOSKERAK
Deustuko Unibertsitatea Fonetika Laborategia Bizkaiko Foru Aldundia
:: © FONATARI ::