INTRANET Euskara|Español|English|Français
FONATARI - euskal fonetikaren ataria

euskal fonetikaren ataria

:: Tipologikoa ::

Linguistika historikoak erabiliriko ikerketa metodoek balio izan ez dutenez euskara bereizi eta talde edo familia baten sailkatzeko, ikasketa historikoak eta genetikoak alboratuak izan dira. Bestalde, gaur egun, saio interesgarrienak tipologia linguistikoaren metodologiatik abiatzen dira, hau da, hizkuntza naturalak eraikuntza gramatikazkoaren ezaugarri propioak kontutan izanik sailkatzera.

Metodo honek talde osoaren kidetasun edo berdintasun adierazgarrienak hartzen ditu kontutan, hizkuntz unibertsalak, hizkuntzen eraikuntz mekanismoak eta auzoaren eraginez sor daitezken egitura paraleloak. Izan ere, euskarak, hizkuntza erromanikoa ez delarik ere, inguruko erromantzeekin hain luzaro elkar hukitzen izan ondoren, baditu bere egungo sisteman zenbait hizkuntz ezaugarri erromantzeen interferentzien ondorioz; alderantziz ere, hizkuntza erromaniko horiek izan dituzte euskarari zor zaizkion zenbait bilakaera.

Ikasketa hauek oraindik hazten daude eta ez dago erabateko ondoriorik aintzintzerik euskara zein hizkuntz taldetan koka daitekeen jakiteko. Halaber, ukitzeari dagozkion eraginen ikasketak ere birbegiratzen ari dira, orainokoak lan partzialak baitira eta, nolanahi ere, lan osoagoak eta taldeko hizkuntz sistema denak aztertzen dituztenak dira ezinbesteko.
 
EUSKARAREN HOTSAK|DOKUMENTU BASEA|AHOSKERAK
Deustuko Unibertsitatea Fonetika Laborategia Bizkaiko Foru Aldundia
:: © FONATARI ::